ชื่อ - นามสกุล :นายประณต ธานี
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :0879451331
Email :nfc.nki@nfc.mail.go.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสำนักงาน